Meer informatie?
Stuur een mail naar: [email protected]
Afspraak maken?
Wij bellen u terug!

Dismiss

Voorbeeldplannen bekijken?

Meer inspiratie opdoen?

Ons stappenplan

1
Eerste kennismaking met inventarisatie van wensen, kaveleigenschappen, budget en planning.
2
Na 2-3 weken: presentatie eerste schetsplan met gedetailleerde bouwkostenopgave
3
Aanpassingen en verfijningen van het schetsplan
4
Intentieovereenkomst en afstemming bij welstand en bestemmingsplan
5
Ondertekenen aannemingsovereenkomst met onze aannemer
6
Aanvraag vergunningen en start bouw, bouwtijd 4-6 maanden
7
Oplevering met Vereniging eigen huis
  • Referentie-2Referentie-2
    “We zochten een woonhuis en kregen een droomhuis, energieneutraal, mooie plattegronden en een prachtige uitstraling“